Investiční akce, jejich plánování, realizace i další obsluha

30 Led

O investicích a investičních akcích se velmi často zmiňují čeští politici a ekonomové, avšak důležité jsou také pro podnikatele. Naše společnost se zabývá jejich přípravou, realizací i dokončením, případně i jejich další obsluhou, tedy pronájmem či prodejem. A to vše v rámci tak zvaného project managementu.

Investice a s nimi spojené reality

Project management je možné chápat ve dvou smyslech. V užším smyslu jde o přípravu a vyřízení potřebné stavební dokumentace, připravení plánů a získání potřebných povolení. V širším slova smyslu, který zajišťuje naše společnost, jde o všechny činnosti, které s nemovitostmi a investičními akcemi souvisí, a to od jejich naplánování až po využívání. Působíme tedy mimo jiné i v oblasti realit a jejich prodeje, ať už jde o nemovitosti na území České republiky nebo v zahraničí.